Goed nieuws voor de innovatiebranche!

07 maart 2018

Dit jaar komt er namelijk 75 miljoen euro beschikbaar om de Nederlandse innovatiebranche te stimuleren. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende aandachtsgebieden. Voor versterking van de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf wordt 18 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast zet de overheid 15 miljoen euro in om de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid te bevorderen. Een extra 42 miljoen euro moet toegepast onderzoek beter faciliteren.

Volgens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hebben MKB-ondernemers een doorslaggevende rol als het gaat om innovatie. ‘‘We moeten hen blijven stimuleren om kennis vanuit publiek onderzoek te benutten. Samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen krijgen daarom extra ondersteuning van het kabinet om daarmee onze sterke internationale positie als kenniseconomie verder uit te bouwen. Het beschikbaar stellen van een verhoogd budget voor onderzoek en ontwikkeling zorgt uiteindelijk bij onze ondernemers voor meer inkomsten en banen.’’

Bron: https://www.nu.nl/ondernemen/5150876/kabinet-stelt-75-miljoen-euro-extra-beschikbaar-innovatie.html